22/06/2020 Επείγουσες Εργασιακές Ρυθμίσεις - Όλες οι εξελίξεις μετά τα νέα εργασιακά μέτρα.

Επείγουσες Εργασιακές Ρυθμίσεις - Όλες οι εξελίξεις μετά τα νέα εργασιακά μέτρα.
 
 
2,193 total
612 video
Views:
Για την είσοδο σας στη live μετάδοση ή το album εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχει σταλεί.
Εάν είστε ήδη χρήστης κάντε login. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό, επιλέξτε υπενθύμιση.
Ανάλυση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου μέχρι και σήμερα
Εργοδοτική διαχείριση κρίσης Κορωνοϊού
Ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων & ποιες οι υποχρεώσεις των Εργοδοτών
«Εργαλεία» Μείωσης Εργοδοτικού Κόστους
Το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Ξενοδοχεία & Τουρισμός. Ανάλυση νέων διατάξεων
Εποχική απασχόληση. Ανάλυση Διατάξεων
Άδειες & ποιες νόμιμα μπορεί να ζητήσει από τους εργαζόμενους ο εργοδότης Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών
Οικειοθελές κλείσιμο επιχείρησης. Όλες οι υποχρεώσεις
Εξ’ αποστάσεως εργασία & Τηλεργασία
Οι νέες υποχρεώσεις του Εργοδότη για την ΕΡΓΑΝΗ
Ο νέος τρόπος υπολογισμού του Δώρου Πάσχα
Ο χειρισμός των συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου σε ανοικτές και κλειστές επιχειρήσεις
Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των καταρτιζομένων