14/03/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ για πολύ μικρές και μικρές οντότητες με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία (14-16/03/2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ για πολύ μικρές και μικρές οντότητες με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία (14-16/03/2017)  
 

Share

7,704 total
163 live
648 video
Views:
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την εμφάνιση του chat, παρακαλούμε προβείτε σε κάποια από τις παρακάτω ενέργειες: 1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα σε άλλον φυλλομετρητή (browser) και συνδεθείτε εκ νέου ή 2. Σβήστε τα cookies από τον φυλλομετρητή σας και συνδεθείτε εκ νέου.