ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ:Εργασίες Τέλους Χρήσεως - Κλείσιμο Ισολογισμού
x

Previous

Εργασίες Τέλους Χρήσεως - Κλείσιμο Ισολογισμού

20.02.2018 1.828 total views
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και τη Φορολογία Εισοδήματος. Η Πλήρης Ανάλυση των Εργασίων Τέλους...
Live

Φορολογία Εισοδήματος Επιχειρήσεων (Aτομικών, Προσωπικών, Νομικών...

13.02.2018 2.952 total views
Ειδικά θέματα δαπανών - φορολόγησης δικαιωμάτων – μερισμάτων – τόκων – Συνδεδεμένων...
Live Videos

Το Νέο Ασφαλιστικό πλαίσιο και όλες οι αλλαγές σε σχέση με τον...

05.02.2018 2.628 total views
Ότι πρέπει να γνωρίζετε για τους υπόχρεους, τη βάση υπολογισμού των εισφορών μισθωτών...
Live Videos

Όλες οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 και η προσαρμογή τους στα Ε.Λ.Π.

20.01.2018 5.674 total views
Η Πλήρης ανάλυση του Νέου Εντύπου Ε3 και όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος...
Live Videos

Διαδικασίες Λύσης και Εκκαθάρισης Επιχειρήσεων

12.12.2017 2.849 total views
Η λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων που έχουν λυθεί και ακολουθούν...
Live Videos

Όλες οι τελευταίες αλλαγές στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

14.11.2017 4.760 total views
Αναφορά σε όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο Νόμο 2859/2000 μέχρι και τον Νόμο...
Live Videos

Ελληνικός Τουρισμός - Λογιστική και Φορολογική Αντιμετώπιση

25.10.2017 3.445 total views
Ελληνικός Τουρισμός - Λογιστική και Φορολογική Αντιμετώπιση
Live Videos

Μελέτη Βιωσιμότητας & Μελλοντικές Ταμειακές Ροές (Cash Flow)

20.10.2017 3.675 total views
Τα Εργαλεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.
Live Videos

To υφιστάμενο εργασιακό πλαίσιο με τις τελευταίες αλλαγές

26.09.2017 7.989 total views
Επίκαιρες Εργασιακές αναλύσεις & εφαρμογές - Ραπανάκης Πέτρος
Live Videos

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRANSFER PRICING) 22/6

22.06.2017 2.076 total views
Καλαμαράς Νικόλαος
Live Videos

Το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο από 1/1/2017 (13/5/2017)

13.05.2017 3.249 total views
Μπούρλος Δημήτριος
Live Videos

Εργασίες τέλους χρήσεως Κλείσιμο Ισολογισμού 11-12/5/2017

11.05.2017 4.792 total views
Ερκέκογλου Ελευθέριος
Live Videos

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Συμπλήρωση των Νέων...

08.05.2017 3.885 total views
Σαφαρής Αθανάσιος Γιοβά Βασιλική
Live Videos

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Συμπλήρωση των Νέων...

24.04.2017 3.600 total views
Σαφαρής Αθανάσιος Γιοβά Βασιλική
Live Videos

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΚΑ,...

21.04.2017 4.590 total views
Ραπανάκης Πέτρος Τσαχιρίδης Γεώργιος
Live Videos

Το Νέο Ασφαλιστικό Πλαίσιο από 01/01/2017-29/03/2017

29.03.2017 3.866 total views
Μπούρλος Δημήτριος
Live Videos